Activity Randomizer

Kies willekeurig iets om te gaan doen van de activiteiten die je in een Google Sheet kunt bijhouden.

Demo Bekijk broncode

Toelichting

Technieken

Er waren een aantal technieken waar ik ervaring mee wilde opdoen. Deze technieken waren:

  • Bootstrap
  • Google Sheets API
  • Webpack

Verdere motivatie

Ik wilde een probleem oplossen waar ik zelf geregeld tegenaan loop: niet kunnen kiezen wat jik samen met mijn vriendin of vrienden samen kan gaan doen. Daarnaast leek het me wel leuk om ervaring op te doen met de Google Sheets API.

Windows XP desktop